Ingen ersättning vid sambobodelning

En tidigare sambo har inte fått ersättning för att denne bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet
En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Högsta domstolen avslår hans begäran.

Läs mer om domen på Högsta Domstolen hemsida.