Brottmål

Våra tjänster

Advokatfirman Voss är specialiserad inom humanjuridik.
Läs mer om våra olika verksamhetsområden nedan.

Brottmål

Försvarare

Kontakta oss om du är misstänkt för brott. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som försvarare och förordnas regelbundet av tingsrätterna som offentliga försvarare. Med ett personligt engagemang står vi vid din sida och hjälper dig så att dina rättigheter respekteras, vi biträder dig vid polisförhör, ger dig råd och förklarar vad som händer under processens gång. Tillsammans med dig bygger vi upp ett försvar till rättegången.

Du som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som i första hand betalas av staten. Meddela polis eller åklagare att du vill ha en försvarsadvokat från Advokatfirman Voss. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till din offentliga försvarare.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag där vi stödjer målsägande och förordnas regelbundet av tingsrätterna som målsägandebiträde. Vi har stor förståelse för den utsatta situation som ett brottsoffer befinner sig i och du kan lita på att vi tar oss an ditt uppdrag med respekt och engagemang.

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att ta tillvara dina intressen vid en domstolsprocess samt vara ett stöd för dig under processens gång. Vi bevakar dina rättigheter och hjälper dig att utforma din skadeståndstalan så att du får den ersättning som du har rätt till.

Meddela därför polis eller åklagare i ett tidigt skede att du vill ha ett målsägandebiträde från Advokatfirman Voss. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till ditt målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att brott begåtts mot någon som är under 18 år utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare utses även när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att kunna tillvarata barnets rättigheter och intressen. Som särskild företrädare närvarar vi vid polisförhör med barnet, vi för barnets talan i domstol och upprättar skadeståndsanspråk.

Vi har gedigen erfarenhet av dessa uppdrag och förordnas regelbundet av tingsrätterna som särskild företrädare för barn. Vi har även ett stort engagemang och intresse för barns rättigheter.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss när du vill, så tveka inte att höra av dig per telefon eller mail. Telefontider är kl 8.00 - 17.00. Du hittar våra respektive direktnummer under sidan Om Oss.

Mail: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Göteborg
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg

Tel: 031-401010

Borås
Lilla Brogatan 19
503 30 Borås

Tel: 033-141515

Alingsås
Kungsgatan 10A
441 30 Alingsås

Tel: 033-141515

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.