Familjerätt

Våra tjänster

Advokatfirman Voss är specialiserad inom humanjuridik.
Läs mer om våra olika verksamhetsområden nedan.

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation är det inte ovanligt att föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör vårdnaden om barnet, var barnet ska bo någonstans och hur barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Vi har stor erfarenhet av att processa vid domstol i vårdnadsärenden, upprätta avtal om umgänge med barn samt bistå med kunskap och kompetens till våra klienter. Vårdnadstvister kan vara mycket påfrestande och krävande för dig som förälder varför det är viktigt att du har en advokat vid din sida som har gedigen kunskap men också har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Underhållsbidrag

Den förälder som inte bor tillsammans med sitt barn har en skyldighet att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Vi har stor erfarenhet av tvister avseende underhållsbidrag och underhållsstöd. Kontakta oss så vi kan ge dig vägledning i just din situation.

Bodelning

Till följd av en skilsmässa eller separation ska den gemensamma egendomen delas mellan parterna. Då uppstår ofta frågor och tvister i anledning av bodelningen. Vi har stor erfarenhet av bodelningstvister och de många gånger komplicerade juridiska frågor som kan uppstå under ärendets gång. Det är inte ovanligt att en bodelningstvist blir långvarig och påfrestande varför det är viktigt att ha en advokat vid din sida som har gedigen kunskap men också har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Arv

Vid dödsfall uppkommer ofta frågor kring hur den avlidnes tillgångar ska fördelas, frågor kring testamente och efterarv. Kontakta oss på Advokatfirman Voss så hjälper vi dig att få klarhet i de många gånger komplicerade reglerna kring dödsbon, tolkning av testamenten samt fördelningen av den avlidnes egendom.

Det är inte ovanligt att det uppstår tvist kring den avlidens tillgångar. En sådan tvist kan bli långvarig och påfrestande varför det är viktigt att ha en advokat vid sin sida som har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Familjerättsliga dokument

Att livet går in i nya skeden är spännande. När din livssituation förändras är det dock viktigt att reflektera över de nya juridiska konsekvenserna. Advokatfirman Voss har stor erfarenhet av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och andra privaträttsliga dokument och avtal.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss när du vill, så tveka inte att höra av dig per telefon eller mail. Telefontider är kl 8.00 - 17.00. Du hittar våra respektive direktnummer under sidan Om Oss.

Mail: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Göteborg
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg

Tel: 031-401010

Borås
Lilla Brogatan 19
503 30 Borås

Tel: 033-141515

Alingsås
Kungsgatan 10A
441 30 Alingsås

Tel: 033-141515

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.